ESAS Harita ve Mühendislik
Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Mimari Proje Hizmetlerimiz

 • Mimari Proje Çizimi
 • Belediye Ruhsat İşlemleri
 • Tadilat Projesi Ruhsatı
 • İç Mimari Dekorasyon Tasarım
 • Mimari Rölöve Ölçüm Hizmeti

Tapu Kadastro-Belediye-Şantiye Hizmetlerimiz

 • Yola Terk-Yoldan İhdas
 • Röperli Kroki
 • İfraz(Ayırma)-Tevhid( )
 • Yapı Aplikasyon Projesi
 • Vaziyet - Bağımsız Bölüm Planları
 • Kontur Gabari Belgesi
 • Numarataj
 • İşyeri Teslim Tutanağı
 • İntikal - veraset işlemi
 • Tapu Takibi
 • Enerji kimlik belgesi (EKB)
 • AKUSTİK
 • Parsel, Bina ve Kolon Aplikasyonları
 • Kübaj (Hafriyat) Hesabı
 • Halihazır Harita Üretimi
 • Plankote
 • Yer Tespit Tutanağı (Trafo Belgesi)
 • ITRF - 96 Belgesi
 • Yol Projeleri - Uygulama
 • Ağaç Rölevesi
 • İç Mekan Rölevesi
 • Dış Cephe- Kaplama Rölevesi
 • Kot - Kesit
 • Mimari Röleve İşlemleri
 • Şantiye Harita Mühendislik Hizmetleri